تلفن:

09192919311

ایمیل:

filefara@gmail.com

در صورت ارسال تیکت در پنل کاربری توجه داشته باشید که پاسخ آن بین ساعات 10-17 خواهد بود، بدلیل نیاز به بررسی برخی تیکتها ممکن است زمانی بین یک تا سه روزی کاری نیاز به پاسخ داشته باشد! لذا از ارسال تیکتهای پیاپی و تماس از طرق دیگر بدلیل تعجیل اجتناب نمائید و تا پایان مراحل تیکت صبور باشید. پیشتر از همکاری شما مشتریان گرامی کمال تشکر را داریم.